Velkommen...

...til mitt kontor på Lysaker! Jeg driver helprivat og har ingen avtale med kommunen. Strukturerte livsstilstiltak har en stor plass i min praksis. Mine hovedfokusområder er stoffskifte, ernæring og sykdommer i fordøyelseskanalen. Jeg tilbyr ikke øyeblikkelig hjelp eller kirurgi.