Bestill tjeneste

Det er generelt flere ledige telefontimer enn timer på kontoret. Hvis ikke du finner ledig time på kontoret, velg telefontime istedet. Ellers er det stort sett alltid mulig å få en telefontime på kvelden når det er fullt på dagtid.

Bestill tjeneste ved å klikke på Klikk her for å bestille. Her kan du bestille time, resept, injeksjon m.m.
Adblock må være avskrudd

 1. Velg Ny pasient (ikke hatt time) eller Oppfølging (hatt time før)
 2. Velg tjeneste
  • Personer over 60 år eller som har hatt plager i mer enn 5 år, må bestille ekstra lang første time
  • Velg Oppfølging > Annet for å bestille fornyelse av resept, henvisning, legeerklæring, sykemelding og injeksjoner (legemiddel må medbringes hvis ikke annet er avtalt på forhånd)
 3. Velg tidspunkt
  • Timeboken er hele tiden åpen 6 uker frem i tid fra dagens dato
 4. Fyll inn personalia
  • Vennligst ikke bruk notatfeltet ved timebestillingen til spørsmål
 5. Bekreft reservasjonen i tilsendt e-post eller Facebook Connect
  • Sjekk søppelpost/spam hvis du ikke finner e-posten. Du kan undersøke om du skrev e-postadressen din riktig for det vil stå på skjermen hvilken e-post den er sendt til. Ta kontakt med lege@joakimiversen.no hvis du ikke får bekreftet timen.
 6. Tjenesten er bestilt når det står Reservasjon verifisert og bekreftet!

Klikk her for å endre/avbestille time (gjøres via e-post).