Verktøy for å dosere stoffskiftemedisiner med analyse av tilført t4, t3, beregning av andel t3 og ekvivalent dose i t4. Produsenten av Armour Thyroid oppgir at 1 mcg T3 tilsvarer nesten 4 mcg T4. En studie (PMID 20447070) kom frem til 1:3 (KF=3). Erfaringsmessig er det individuelle forskjeller i konverteringsfaktoren fra T3 til T4.