Venteliste

Fyll inn din kontaktinformasjon her for å bli satt på venteliste og bli kontaktet når det er anledning til å bestille time. Per 12.10.2017 står 80 personer på listen. Ventetiden forventes å være over 6 mnd. Det er ledige timer hos lege Michael Thorp og lege Aicha Aibo.