Venteliste

Fyll inn din kontaktinformasjon her for å bli satt på venteliste og bli kontaktet når det er anledning til å bestille time. Per 20.11.2017 står 134 personer på listen. Ventetiden forventes å være 6-12 mnd. Det er ledige timer hos lege Aicha Aibo.