Velkommen...

...til mitt kontor på Lysaker! Jeg driver helprivat og har ingen avtale med kommunen. Hos meg kan du få hjelp til behandling av lavt stoffskifte og assosierte problemer. Du kan også få en grundig vurdering av om du kan ha lavt stoffskifte.