Stoffskiftedagen 27. januar: Program og billetter. Der kan du lære om de 2 viktigste medisinske årsakene til at man ikke har blitt frisk når man har fått Levaxin. Det er fokus på hvordan man skal få gjort dette hos fastlegen.

Bestill tjeneste

Nye pasienter må på venteliste. Bestill tjeneste ved å klikke på Klikk her for å bestille. Her kan du bestille time, resept, injeksjon m.m.
Adblock må være avskrudd

 1. Velg Ny pasient (ikke hatt time) eller Oppfølging (hatt time før)
 2. Velg tjeneste
  • Personer over 60 år eller som har hatt plager i mer enn 5 år, må bestille ekstra lang første time
  • Velg Oppfølging > Annet for å bestille fornyelse av resept, henvisning, legeerklæring, sykemelding og injeksjoner (legemiddel må medbringes hvis ikke annet er avtalt på forhånd)
 3. Velg tidspunkt
  • Timeboken er hele tiden åpen 6 uker frem i tid fra dagens dato
 4. Fyll inn personalia
  • Vennligst ikke bruk notatfeltet ved timebestillingen til spørsmål
 5. Bekreft reservasjonen i tilsendt e-post eller Facebook Connect
  • Sjekk søppelpost/spam hvis du ikke finner e-posten. Du kan undersøke om du skrev e-postadressen din riktig for det vil stå på skjermen hvilken e-post den er sendt til. Ta kontakt med lege@joakimiversen.no hvis du ikke får bekreftet timen.
 6. Tjenesten er bestilt når det står Reservasjon verifisert og bekreftet!

Klikk her for å endre/avbestille time (gjøres via e-post).