Lege Joakim Iversen

Bestill tjeneste

Nye pasienter må på venteliste. Klikk her for å gå til ventelisten.
Timer på kontoret, per telefon og kveld vises separat. Hvis du ikke finner ledige timer på kontoret, kan det likevel være ledige telefontimer eller ledige timer på kveld.

Bestill tjeneste ved å klikke på Klikk her for å bestille. Her kan du bestille time, resept, injeksjon m.m.

Adblock må være avskrudd

 1. Velg Ny pasient (ikke hatt time) eller Oppfølging (hatt time før)
 2. Velg tjeneste
  • Personer over 60 år eller som har hatt plager i mer enn 5 år, må bestille ekstra lang første time
  • Velg Oppfølging > Annet for å bestille fornyelse av resept, henvisning, legeerklæring, sykemelding og injeksjoner (legemiddel må medbringes hvis ikke annet er avtalt på forhånd)
 3. Velg tidspunkt
  • Timeboken er hele tiden åpen 10 uker frem i tid fra dagens dato
 4. Fyll inn personalia
  • Vennligst ikke bruk notatfeltet ved timebestillingen til spørsmål
 5. Bekreft reservasjonen med kode i tilsendt SMS
  • Sjekk søppelpost/spam hvis du ikke finner e-posten. Du kan undersøke om du skrev e-postadressen din riktig for det vil stå på skjermen hvilken e-post den er sendt til. Ta kontakt med lege@joakimiversen.no hvis du ikke får bekreftet timen.
 6. Tjenesten er bestilt når det står Reservasjon verifisert og bekreftet!

Klikk her for å endre/avbestille time (gjøres via e-post).