Betingelser

Sist oppdatert 22. september 2020

Åpningstider

Kontortiden er kl 8:30-15:15 mandag til fredag. Timer på telefon tilbys kl 19:00-20:30 tirsdag og torsdag

Behandling

Jeg behandler bare pasienter med lavt stoffskifte og autoimmun betennelse i skjoldbruskkjertelen, herunder assosiert sykdom av betydning for tilstanden. Videre kan jeg gjøre en vurdering av pasienter med mistenkt lavt stoffskifte. Jeg behandler ikke pasienter med kreft. Jeg skriver ikke ut resept på A- eller B-preparater. Behandling kan ikke tilbys til pasienter som trenger bud eller verge.

Timebestilling

Timebestillinger gjøres på nettsiden. Timeavtalen er gyldig når tid reserveres i timeboken og brukeren er verifisert.

Avbestilling

Timer må avbestilles senest 3 dager før ved midnatt. F.eks. en time på torsdag må avbestilles på mandag senest kl 23:59.

Pasienten må selv kansellere timen.
Dette gjøres i timebestillingsmodulen ved å klikke på "Din side" eller "Innlogget som: navnetditt" øverst i høyre hjørne, velge den aktuelle reservasjonen og klikke på linken "kanseller time". Avbestilling kan ikke gjøres via SMS eller e-post.

Forsinkelser

For å unngå forsinkelser må det avtales ny time for å fortsette det som ikke ble fullført innenfor tiden. Pasienter som er mer enn 15 minutter forsinket, regnes som ikke møtt.

Ikke møtt

Pasienter som ikke møter til reservert time, må betale full konsultasjonspris og avtale ny time. Ved stadig manglende oppmøte, vil behandlingen bli avsluttet og pasienten bedt om å finne en annen lege.

Andre tjenester

Bestilling av andre tjenester (herunder resept, kopi av prøvesvar, rekvisisjoner osv.) gjøres på nettsiden. Dette er en reservasjon av legens administrative tid og krever ikke oppmøte.

Betaling

Etter levering av tjenesten sendes det ut SMS som gir mulighet til betaling med kort eller Vipps (betalingsløsningen er MediPay fra Payex). Ved manglende betaling innen 48 timer utstedes faktura som følges opp av Payex.

Priser

Gjeldende priser vil være å finne på nettsiden og på kontoret. Det forutsettes at pasienten er kjent med prisen når en tjeneste bestilles med mindre denne etterspørres på forhånd. Prisene settes av tjenestetilbyder og kan bli endret. Beløpet må betales i det fulle av pasienten selv. Enkelte tjenester kan være dekket av privat helseforsikring.

Refusjon

Lege Joakim Iversen har en helprivat legepraksis uten avtale med kommunen. Tjenestene er derfor uten refusjon fra Folketrygden. Tredjepartstjenester som ordinært er refusjonsberettiget, inkludert legemidler på blå resept og blodprøver som analyseres ved laboratorier med avtale med regionalt helseforetak, vil fortsatt være refusjonsberettiget ved rekvisisjon fra privatlege.

Fastlege

Lege Joakim Iversen er ikke fastlege. Du trenger derfor en fastlege i tillegg for øvrige helsetjenester og kommunikasjon med NAV.

Sykemelding

Det kan gis sykemelding inntil 6 uker når dette er nødvendig og det skyldes sykdommen som er under behandling eller er nødvendig for å sikre behandlingen av denne.

Klager og forslag

Tilbakemeldinger kan gis via e-post.

Oppførsel

Vold og uforskammet oppførsel tolereres ikke. Nødvendige tiltak vil bli iverksatt umiddelbart for å beskytte andre. Pasienten vil fjernes fra listen og hendelsen vil bli dokumentert i journalen.

Tilgjengelighet

Det er adgang til lokalet via heis. Toalettet er utstyrt for funksjonshemmede.

Oppfølging

Du har selv ansvar for å bestille time innenfor avtalt tid eller å gi beskjed i tide hvis dette ikke er mulig.

Ansvar

All behandling utenom det som er forskrevet eller som gjøres utover anbefalt ramme for oppfølging, gjøres på eget ansvar. Pasienten må holde seg oppdatert på gjeldende betingelser. Pasienten må selv bestille oppfølgingstime som avtalt.

Kontakt

For alt som er viktig, send e-post (kryptert) eller digipost (svar etter noen dager). For alt som haster, send SMS (svar innen 1 døgn). For alt som er tidskritisk, ring to ganger (svar nå). Ved manglende svar innen rimelig tid, benytt neste aktuelle kontaktalternativ. Ta kontakt hvis du opplever bivirkninger eller komplikasjoner til behandling. Ikke forvent svar på henvendelser via Facebook.

Elektronisk kommunikasjon

E-post med medisinske spørsmål skal sendes kryptert (openPGP). Nødvendig programvare er gratis. Offentlig nøkkel er tilgjengelig på denne nettsiden. Prøvesvar sendes elektronisk til legen fra følgende laboratorier: Unilabs, Fürst, Hormonlaboratoriet, Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Telemark, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Vestre Viken.

Øyeblikkelig hjelp

Ved behov for snarlig medisinsk hjelp, ta kontakt med legevakt (ring 116117). Ved en medisinsk nødsituasjon, ta kontakt med ambulanse (ring 113). Jeg tilbyr ikke øyeblikkelig hjelp.

 

 

Jeg har lest og forstått teksten over.

Jeg erklærer at jeg har vurdert å benytte tilsvarende offentlige helsetilbud først og velger av egen overbevisning å benytte meg av private helsetjenester.

Jeg erklærer at jeg vil bli pasient hos Lege Joakim Iversen

Jeg har gjort meg kjent med prisene på tjenestene jeg vil bestille og vil betale det fulle beløpet for disse ved levering av tjenesten.

 

 

 

Navn
Dato