Lege Joakim Iversen

Venteliste

Fyll inn din kontaktinformasjon her for å bli satt på ventelisten. Du vil bli kontaktet når det er anledning til å bestille time. Ventetiden forventes å være opptil 6 mnd.

Det er mulig å få time raskere ved henvisning fra fastlegen