Tjenester

Medlemskap

Priser

Priser gjeldende f.o.m. 1. januar 2017

Det må betales for reservert tid. Pris ved overskytende tid blir etter tabellen over samlet tidsbruk. Laboratorieprøver er dekket av Folketrygden. Egne priser på laboratorieprøver hos Lab1. Les om betaling med Vipps.

Tjeneste Ikke medlem Medlem
Første time (55 min) 1700 kr 1500 kr
Første time, ekstra lang (85 min) 2200 kr 1900 kr
Ekstra kort time (13 min) 520 kr 440 kr
Kort time (25 min) 900 kr 800 kr
Vanlig time (40 min) 1325 kr 1200 kr
Lang time (55 min) 1700 kr 1500 kr
Ekstra lang time (85 min) 2200 kr 1900 kr
Utenom time
Injeksjon im/sc1 200 kr 100 kr
Resept2 150 kr 100 kr
Henvisning2 500 kr 400 kr
Legeerklæring2 3 ... kr ... kr
Sykemelding2 3 ... kr ... kr
Kopi av prøvesvar2 4 150 kr 100 kr
Kopi av journal2 200 kr 200 kr
Post5 100 kr 0 kr
Betaling
Fakturagebyr 100 kr 50 kr
Kortgebyr 0 kr 0 kr
Tredjepartstjenester
Prøvetaking6 fra 45 kr fra 45 kr
Tid Ikke medlem Medlem
5 min 200 200
10 min 400 350
15 min 600 500
20 min 750 650
25 min 900 800
30 min 1050 950
35 min 1200 1100
40 min 1325 1200
45 min 1450 1300
50 min 1575 1400
55 min 1700 1500
60 min  1800 1600
65 min 1900 1700
70 min 1975 1750
75 min 2050 1800
80 min 2125 1850
85 min 2200 1900
90 min 2250 1950

1 ikke inkludert pris på preparat
2 ikke inkludert eventuell postforsendelse og fakturagebyr
3 fast beløp som kommer i tillegg til tidsbruk
4 sendes i PasientSky
5 for hver postforsendelse
6 for selve prøvetakingen - pris på analyser kommer i tillegg

Bidrag til legemidler og forbruksmateriell

I henhold til Folketrygdlovens § 5-22 kan det ytes bidrag til dekning av 90% av de utgifter som overstiger kr 1600, noen formål dekkes fullt ut. Legemiddelet Xifaxan (tarmantiseptikum) som er anbefalt til behandling av bakterieovervekst i tynntarm er blant disse.

Søknadsskjemaer for dekning av utgifter til dyre legemidler:

For mer informasjon: