Lege Joakim Iversen

Tjenester

Jeg tar bare i mot pasienter 18-65 år med diagnosen lavt stoffskifte.

Priser

Priser gjeldende f.o.m. 1. januar 2017

Det må betales for reservert tid. Pris ved overskytende tid blir etter tabellen over samlet tidsbruk. Laboratorieprøver er dekket av Folketrygden. Egne priser på laboratorieprøver hos Lab1. Timer på kveldstid (kl 18-20) koster 25% mer.

Faktura (for bestilte tjenester i timeboken) sendes ut til nettbank eller på e-post samme dag tjenesten blir levert. Fakturaen kan betales med AvtaleGiro eller manuelt i nettbank med KID-nummer. Betaling gjøres ikke ved timen.
Tjeneste Pris
Første time (55 min) 1700 kr
Første time, ekstra lang (85 min) 2200 kr
Ekstra kort time (13 min) 520 kr
Kort time (25 min) 900 kr
Vanlig time (40 min) 1325 kr
Lang time (55 min) 1700 kr
Ekstra lang time (85 min) 2200 kr
Legeerklæring +250 kr
Sykemelding +250 kr
 
Utenom time
Injeksjon im/sc1 200 kr
Resept2 150 kr
Henvisning2 500 kr
Legeerklæring2 3 500 kr
Kopi av prøvesvar2 4 150 kr
Kopi av journal2 200 kr
Post5 100 kr
1 ikke inkludert pris på preparat
3 fast beløp som kommer i tillegg til tidsbruk
4 sendes i PasientSky eller kryptert e-post
5 for hver postforsendelse
6 for selve prøvetakingen - pris på analyser kommer i tillegg